REPRO

Reproduktionsarbete och Fine Art-utskrift


Sedan 2018 jobbar jag med reproducering, digitalisering och tryck av botaniska illustratören Emma Tinnerts detaljirika akvarelloriginaler.  Nedan finns bl.a. några exempel av illustrationer som digitaliserats till böckerna Ölands orkidéer och Orkidéer på Gotland som Emma har illustrerat. Ihopräknat har jag i dagsläget reproducerat, frilagt och förberett till tryck kring 100 av Emmas illustrationer till olika ändamål.


Vid tillfället hjälper jag även andra konstnärer med att ta fram reproduktioner av deras verk för att sedan trycka ut begränsade upplagor av konsttryck. 


Reproduktionsarbetet är ett tidskrävande och noggrant uppdrag. Alla detaljer, färger, toner, skuggor och ljus ska upprepas digitalt och sedan i tryck så exakt som möjligt för att resultatet ska motsvara originalverket.  För reproduktionsarbetet använder jag antingen kameran eller en flatbedscanner, beroende på verkets originalstorlek. Efter det följer långa timmar av friläggning, reglering av färger, skuggor, ljus och toner på bildens alla område och detaljer med ständiga avstämningar med konstnären som måste godkänna reproduktionen och - i allra bästa fall - till och med blanda ihop den med originalen. 

PRODUKT

PRESSFOTO

FÖRFATTARE

KONSTNÄR

MUSIKER